Talks 1 to 75


 

Bhikku_Nanananda

01- ධර්ම ශ්‍රවනයේ ආනිසංස  Dharma Swarnaye Anisansa

02- තණ්හාය ජායතී සෝකෝ Thanhaya Jayathee Soko

03-ටිකෙන් ටික – වෙසක් පොහොය දින දේසනාව  Little by Little – Sermon on Wesak Poya Day 

04-සීල දස්සන සම්පන්නෝ Seela Dassana Sampanno

05- සුප්පබුද්ධ Suppabuddha

06- මේඝිය සුත්‍රය Meghiya Sutta

 07- සිත සහ අරමුණු Sitha saha Aramunu

08- මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා  Mind is the Fore Runner

09-ආරක්ෂාව Protection

10-War between Clans_WESAK TALK 

11- මෛත්‍රී බල Power of Kindness

12- නහි වේරේන වේරානි Ill will Breeds ill will

13-මන දොර රැකීම Protecting the Mind-Esala Poya Day

14- සාරය සහ අසාරය  Saaraya Asaaraya

15- අත් හැරීම  Letting Go

 16- අරහත් ධජය  Flag of the Arhath

17- ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා – පසේනදී කෝසල රජු ට කල දේසනාවක් King Pasenadee Kosala’s Dieting

18- රේවත රහතුන් වහන්සේ Venerable Rewatha Thero’s Story

19-මාර සංග්‍රාමය  Maara Sangramaya 

20- අල්පේච්ච භාවය Alpechchabawa

21- මනසේ සංවරබව Taming the Mind

22- නික්මීම Nekkamma

23- ද්වේශය සහ මෛත්‍රිය  Anger and Loving Kindness

24- පින් පව් මොනවාද What is Good and Bad 

25- සෝන සාමනේරයන් සිවුරු හල වත Derobing of Novice Sona 

26-බහු කුන්ධික  භික්ෂුණිය Ven Bhikkuni Bahu Kundika

27- මහා පරිනිබ්බාන සුත්‍රය Maha Parinibbana Sutta

28- කල ගුණ සැලකීම Gratitude 

29- කර්මය සහ පුනර්භවය Kamma and Rebirth

 30- අස්ථිර ජීවිතය Imparmanance of Life 

31-භාහිය දාරුචීරිය වත Bhahiya Daricheeriya Watha 

32- හුදෙකලාව ඉතා වටින්නේය Being Alone is a Bliss  

 33-පිනෙහි අගය The Merits of Good Deeds 

 34- සෝපාක වත  Lessons from the Story of Sopaka

35- උතුම් බව සිඳීම  Greatness  

 36 -සත් හවුරුදු රහතුන් වහන්සේ – Seven Year Old Arhat   

37 – දානයේ අනුසස් – Benefits of Giving


38 අග්ගිදත්ත වත  Aggidatta Story  

39- මහා කාල උපාසක වත – Maha Kaala Upasaka


40- සාමාවතී බිසොවගේ වත -Story of Queen Samawathi

41-සංඝ භේද කල භික්ෂුවක් – The Monk who broke the Rule

42-කල්‍යාන මිත්‍ර සේවනය  – Good Friendship

43-ආනන්ද නම් මසුරු සිටාණෝ – Ananda the Miser

44-තරහවෙන් ප්‍රීතිය ලැබීම – Happiness and Anger


45- පිනක මහිමය Doing Good Deeds

46- දන් දීම  – Giving

47- සම්මා ආජීවය Samma Ajiva

48- පින් කරන්න පමා නොවන්න Dont Delay Doing Good

49- බුදු හිමියන්ගේ අන්තිම දින -Last Days of Buddha

50-චූල පනතක හිමි වත  Chula Panthaka Thero

51 සැ රියුත් හිමියනේ සිංහ හඬ – Lions Roar

52-කර්ම විපාක Karma Vipaka

53-පුරිස ධම්ම සාරති – Purisa Dhamma Sarathi

54-සොරුන් සිල්වත් වීම – Robbers in to Robes

55-පටාචාරා Patachara

56-සසුන් කෙත වැපිරීම Sasun kethaka Wepireema

57 -නන්ගුනකුල තෙරණු වත -Talk about Nangulakula Thero

 58-තිනෙත Thinetha   
 

59-විරිය බල  Viriya Bala  

 
 60-ජීවිතය හසුරුවන සිත  Protect the Mind    
 61-සිත රැකගැනීම Aggidatta Story
 

 62-අන්ධයන්ට සුවය  Cure for The Blind 
 

 63-පංචක දායක වත Pancaka Upasaka  Story
 

 64-බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් From Brahma World To Sri Lanka
 

 65-තන්හාව ක්ෂය කිරීම Thanhawa Kshya weema 
 

 66-ශාන්ත නිර්වාණය  Blissful Nibbana  
 

 067 – කර්ම චක්‍රය Karma Chakraya    
 

068 – ජනපද කල්යානි වත – Janapada Kalyani   
 

069 – ආරක්ෂාව සලසා ගන්න – Be Protected  
 

070 -කිසා ගෝතමී වත- Kisa Gothami  
 

071- කොපක වැද්දාගේ කථාව Kopaka The Hunter   

072 – සංකිච්ච ඇමති Sankicca The Minister  
 

073- සුභාසිතය Subhasita  
 

074- සංකිච්ච  Sankichcha    
 

075 – කුන්ඩලකෙසි – Kundalakesi  
 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s